934553639    info@hemisferi.cat     


TALLERS


La manca d'habilitats socials és sovint un punt feble en els nens amb aacc i pensem que és més encertat treballar aquest aspecte en un context grupal. Es un treball adreçat a nens que tenen problemes alhora de trobar el seu lloc entre el grup d’iguals i que, per tant, no es troben integrats a nivell social.

TALLER DE TÈCNIQUES D’ESTUDI

Per què aquest nois i noies a vegades fracassen en els estudis? La resposta a aquesta pregunta és complexa i no té a veure amb un sol factor però, sovint, un dels motius que trobem és la manca d’uns bons hàbits d’estudi.

La seva realitat escolar fa que en molts casos, en el moment en que els seus companys aprenen com afrontar la tasca d’estudiar, els nens amb AACC no ho fan perquè, en aquell moment, no els és necessari ja que aprenen sense haver de fer aquest esforç. És a secundària, quan la seva capacitat per si sola no és suficient i no han adquirit uns correctes hàbits d’estudi, quan el rendiment sol baixar o caure fins al punt de suspendre diverses assignatures. El baix rendiment es produeix des del moment en que els nens son escolaritzats i no tenen un ensenyament que s’adapti al seu ritme i la seva manera d’aprendre. Per la nostra experiència, sovint és la combinació d’un baix rendiment, la progressiva desmotivació i la falta d’hàbits el que hi ha a la base de molts casos de nois amb AACC que acaben en fracàs escolar.

Per tal de que sigui possible que els nois amb AACC adquireixin aquests hàbits, cal que el currículum escolar sigui prou flexible i desafiador i, alhora, treballar paral·lelament tècniques que facin que l’aprenentatge sigui òptim.TALLER DE CREATIVITAT

El potencial creatiu de les persones dotades d’AACC és sens dubte un punt fort en el seu dia a dia però, al mateix temps, sol ser el gran oblidat quan es parla de tema de les AACC.

La creativitat no és només una qüestió artística, sinó que la fem servir en les coses més simples i quotidianes del nostre dia a dia. Per exemple, pensem en com tenim endreçada l’habitació, o com vam aconseguir atreure a la persona que ens agradava o els pretextes que preparavem per donar excuses quan no presentavem els deures... Per tant, si podem ser imaginatiu per buscar justificacions a determinats aspectes, perquè no utilitzar aquesta creativitat perquè sigui el motor que ens doni energia per assolir els nostres objectius i les nostres metes, fet que a més a més ens farà sentir molt satisfets a nivell personal?

Doncs aquest és l’objectiu últim del taller de creativitat que et proposem des d’ HEMISFERI: Despertar el potencial creatiu que tens dins i aplicar aquest potencial creatiu al teu projecte de vida.TALLER D'HABILITATS SOCIALS

Us informem que aquets grups els creem en funció de la demanda que tinguem en cada moment i per tant les edats dels seus participants poden anar canviant. Si vols saber quins grups tenim disponibles ens pots escriure a info@hemisferi.cat o be trucar- nos al 934553639.

Els objectius bàsics d’aquest taller són:

  • Treballar la capacitat de diàleg i d’escolta activa
  • Potenciar la conducta assertiva
  • Desenvolupar l’empatia i la correcta expressió emocional

 

    Política de privacitat        Avís legal