934553639    info@hemisferi.cat     


ESPAI TERAPEUTIC: Individual i/o grupal


Volem aprofitar en primer lloc aquest espai per desmitificar la idea que durant molt temps ha estat fent molt mal a les persones dotades d’AACC i les seves famílies: Les persones dotades d’AACC no tenen una major probabilitat que la resta de la població de patir trastorns mentals. Dit això, és cert que hi ha nens que, sovint, i en relació amb la seva elevada sensibilitat pateixen a nivell emocional. A HEMISFERI disposem de l’espai individual destinat a ajudar i acompanyar aquells nens amb dificultats emocionals i/o socials.

Hi ha una àrea, però, que pensem que és més encertat treballar en un context grupal. Ens referim al treball amb nens que tenen problemes alhora de trobar el seu lloc entre el grup d’iguals i que, per tant, no es troben integrats a nivell social. Pots trobar aquí més informació sobre els nostres tallers d’habilitats socials.

    Política de privacitat        Avís legal