934553639    info@hemisferi.cat     


AVALUACIÓ i DIAGNÒSTIC


L’Equip d’Hemisferi realitzem l’avaluació i diagnòstic de nens, adolescents i adults per tal de determinar si estan dotats d’AACC, així com també valorem els punts forts que cal potenciar i els punts febles que cal reforçar tant a nivell cognitiu com emocional.

L’avaluació consta d’una primera sessió (amb els pares en el cas dels nens) que té un doble objectiu: en primer lloc, valorar si hi ha prou indicadors que ens mostrin que hi ha una possible alta capacitat i, per tant, passar a l’avaluació. En segon lloc, recollir dades significatives i rellevants per enfocar correctament l’avaluació.

Si després d’aquesta sessió, es valora pertinent realitzar l’avaluació, aquesta consta d’entre 3 i 4 sessions (segons el ritme de treball del nen) on avaluem intel·ligència, creativitat i desenvolupament emocional. Son sessions amb el nen i tenen una durada d’1 hora.

Finalment, tornem a tenir una sessió amb els pares on comentem els resultats, el diagnòstic i emetem un informe per escrit amb els resultats i amb les orientacions escolars, familiars o terapèutiques que ens semblen importants.

Si cal anar a l’escola per tal d’articular la intervenció amb els mestres, el psicòleg que hagi dut a terme l’avaluació i que, per tant, coneix al nen/noi es desplaça als centres per reunir-se amb els responsables d’efectuar la intervenció escolar.

    Política de privacitat        Avís legal