934553639    info@hemisferi.cat     


Qüestionari per a mestres


A continuació trobareu un qüestionari orientatiu que podeu contestar, com a mestres, si teniu algun alumne que sospiteu que pot estar dotat d’AACC per tal de poder fer la primera detecció a partir de la seva observació a l’aula. Com a mestres, el coneixement que teniu dels nens és molt alt i pensem que aquesta primera detecció és importantíssima per tal d’assegurar que als nens/nois dotats d’AACC se’ls atén a l’escola en sintonia amb les seves necessitats.

Aquest qüestionari és un recull de les afirmacions que més sovint expressen els mestres que tenen a les seva classe nens amb AACC i que ens traslladen quan ens reunim amb ells per tal de prendre decisions sobre quines intervencions són més adequades en cada cas.

Marca amb una creu el valor corresponent per a cada indicador entre les 4 possibilitats:
1=mai 2=gairebé mai 3=sovint 4=sempre o gairebé sempre

1 2 3 4  
Apren amb molta rapidesa
Escriu millor del que és habitual a la seva edat.
Té bona memòria a l’hora de recordar contes o poesies.
Té facilitat per transferir els aprenentatges a altres situacions.
Li agrada la lectura.
Sorprèn el vocabulari que utilitza per la seva precisió i riquesa.
Mostra un bon raonament al voltant de diferents temes.
Té una actitud curiosa envers els temes que estudieu.
És original i innovador en les seves produccions.
Resol amb rapidesa i precisió càlculs mentals.
Li agrada resoldre problemes matemàtics.
Li agraden els escacs o els jocs d’estratègia.
Li agrada dibuixar i sovint rebutja pintar.
Fa construccions tridimensionals amb facilitat.
Li agraden les manualitats.
Li agrada l’esport.
Aprèn els ritmes fàcilment.
Li agradar aportar a la classe informació extra que busca a casa.
Li agraden els experiments i allò relacionat amb la natura.
Està integrat en el seu grup.
Busca la relació amb nens més grans.
És independent i autònom a l’hora de treballar.
Necessita saber el perquè fa les coses.
Es concentra amb facilitat en els temes que són del seu interès.
Treballa millor si la tasca li suposa un repte.
L’avorreix o no participa en tasques que impliquen més aviat repetició.
Tolera malament equivocar­se.
Li agrada fer bé les coses.
Al pati, busca la relació amb nens més grans que ell/a.
És sensible a les necessitats dels altres.
Calcular resultat

    Política de privacitat        Avís legal