934553639    info@hemisferi.cat     


Qüestionari per a pares


A continuació trobareu un qüestionari orientatiu que podeu contestar per tal de tenir una primera idea sobre si el vostre fill/a pot estar dotat d’altes capacitats intel∙lectuals i saber, doncs, si té sentit dur a terme l’avaluació corresponent. Aquest qüestionari és un recull de les afirmacions que més sovint expressen els pares que tenen fills amb AACC i que ens transmeten a l’inici de l’avaluació.

Marca amb una creu el valor corresponent per a cada indicador entre les 4 possibilitats:
1=mai 2=gairebé mai 3=sovint 4=sempre o gairebé sempre

1 2 3 4  
Mostra una gran curiositat per diversos temes.
Fa preguntes elaborades o sorprenents.
Comprèn amb rapidesa les explicacions que li donen i raona molt bé.
Expressa molt bé les seves idees.
Disposa d’una gran memòria, sovint sorprenen els detalls que recorda.
Te un vocabulari ric i acurat per la seva edat i s’expressa amb fluïdesa.
Va aprendre amb facilitat a parlar.
Va adquirir amb facilitat la lecto­escriptura.
Va aprendre amb facilitat els números i les operacions bàsiques.
No és acceptat pels nens de la seva edat.
És molt madur per la seva edat.
És molt sensible.
Li agrada anar a l’escola.
A vegades es queixa d’avorrir­se a l’escola.
Li agrada aprendre coses noves.
Tolera amb dificultat les frustracions.
És competitiu i tolera malament les equivocacions.
Busca la relació amb nens més grans quan en té l’oportunitat.
Li agrada conversar amb adults.
Quan un tema el motiva, pot concentrar­se estones llargues. Si el tema no li interessa, perd la concentració amb facilitat.
És creatiu, fantasiós i/o imaginatiu en les seves idees, produccions, dibuixos, històries...
Li interessen temes poc habituals per la seva edat.
Té un sentit de l’humor irònic.
És molt observador.
Li agraden les tasques que impliquen un repte i rebutja les que impliquen repetició.
Té un gran sentit de la justícia i la injustícia.
És perfeccionista en allò que li interessa.
A estones, se’l veu absent i abstret en el seu mon interior.
Li agrada la lectura i devora llibres o contes.
És autònom a l’hora d’aprofundir en els seus interessos.
És desendreçat, desorganitzat o caòtic en determinats aspectes.
Segueix els seus propis criteris. És independent.
És tossut o perseverant en les seves conviccions.
Té bones aptituds per algun camp artístic: dibuix, música, esports...
Calcular resultat

    Política de privacitat        Avís legal