934553639    info@hemisferi.cat     


PREGUNTES FREQÜENTS


A continuació trobareu un petit recull de preguntes que les famílies sovint ens traslladen, be quan comencen a informar-se sobre el tema de les AACC o quan saben que el seu fill o filla n’està dotat.

Esperem que us siguin clarificadores i en podeu trobar d’altres a la conferència titulada “Acompanyar a un fill/a amb aacc: La importància de la família” que trobareu a l’apartat de Multimèdia, o fer-nos arribar les vostres pròpies preguntes al mail del centre.

El nostre fill ha estat detectat com a nen amb aacc, cal que li expliquem? Com ho fem?

La informació que el vostre fill necessita sobre les AACC dependrà de la seva edat i maduresa. Abans dels 9 o 10 anys els nens no solen tenir inquietud per saber-ho i per tant, a no se que facin preguntes concretes sobre el tema, recomanem a les famílies que no els hi expliquen. Quan estiguin preparats per conèixer aquesta característica seva, ho preguntaran. A partir del 11 anys, els nois i noies ja senten més curiositat per els resultats de l’avaluació i per el que aquests comporten. Es importantíssim ajudar-los a dotar de significat el terme “Altes Capacitats”, ja que si no ho fem, és molt probable que ells ho facin a través de mites i idees estereotipades que circulen per la nostra societat al voltant del tema.

Quines activitats extraescolars són més adequades per el nostre fill amb aacc?

Per una banda, és bàsic que les extraescolars estiguin relacionades amb àrees d’interès o amb punts febles que cal treballar específicament en un context extraescolar. I d’altra banda, és important que com a família no intenteu compensar amb activitats extraescolars l’atenció que sentiu que no reben els vostres fills en el context escolar: aquesta compensació no és possible i només aconseguirem sobrecarregar-los i que no els hi quedi temps lliure.

Dit això, algunes activitats que solen tenir molt d’èxit entre nens/es dotats d’aacc son els idiomes (com més allunyats del nostre, millor!), escacs, música, activitats artístiques (i concretament tallers d’escriptura creativa) i programació.

Fa anys que intentem que des de l’escola donin al nostre fill l’atenció que necessita, però tots i els esforços les coses no canvien. Que podem fer? Cal que el canviem d’escola?

Pensem que sempre en primer terme cal apostar per mantenir l’escola a la que assisteix el vostre fill, ja que segur està vinculat tant amb el centre com amb els seus companys. Però, quan no s’intervé des de l’òptica de les aacc, sovint val la pena fer un canvi de centre escolar quan veiem que els nois/es es van desmotivant progressivament més i més. Arribats aquest punt, cal fer una bona elecció de centre i que no es repeteixi la mateixa realitat.

El nostre fill és precoç, cal que l’escola faci alguna cosa o és millor esperar uns anys?

Si, sempre cal intervenir quan detectem que un nen és precoç, ja que amb tota seguretat els aprenentatges que adquireixen els seus companys en l’etapa d’infantil o primer cicle d’educació primària ja els tenen assolits. Sovint, si no s’intervé i s’enriqueix el seu currículum comencen a aparèixer problemes de conducta a l’aula.

    Política de privacitat        Avís legal